fbpx

Regulamin z dnia 10.12.2020 zawierania drogą elektroniczną umów na zakup Vouchera na usługę z zakresu profilaktyki, medycyny estetycznej oraz kosmetologii.

§1

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sklep/Serwis – serwis internetowy pod adresem www.alfaestetica.med.pl/oferta/vouchery, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę na wykonanie świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej, kosmetologii oraz medycyny estetycznej w postaci karty podarunkowej – Vouchera.
Zakupione świadczenia są wykonywane przez spółkę Alfamedica Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 166, 42-218 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000394189, NIP: 573-28 – 35-385, REGON: 242650093 , wykonujących świadczenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2. Usługodawca– ALFAMEDICA sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie (42-218) przy ul. Kilińskiego 166 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394189, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 5732835385 .
3. Użytkownik– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia.
4. Voucher – karta podarunkowa do wykorzystania w Alfamedica Sp z o.o. na usługi z zakresu:
1. Voucher o wartości 100 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł, 500 zł, 600 zł
2. Profilaktyki stomatologicznej: wybielania zębów, profesjonalnej higienizacji z 30% rabatem
3. Kosmetologii na zabiegi wskazane na stronie www.alfaestetica.med.pl/oferta/vouchery
6. Indywidualny Kod (identyfikator zamówienia)– indywidualny numer przypisany jednorazowo do zamówienia Użytkownika.
8. Regulamin z dnia 10.12.2020– oznacza niniejszy Regulamin, dostępny na stronie www.alfaestetica.med.pl/oferta/vouchery
9. Konto– nieodpłatna usługa elektroniczna, umożliwiająca zakup voucherów oraz zebranie danych do wysyłki Voucheru na wskazany adres.
10. a) Złożenie zamówienia wymaga podania następujących danych:
• Imię i nazwisko,
• adres , na który ma zostać wysłany voucher (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) – informacje zbierane tylko w sytuacji, gdy voucher ma być wysłany pod wskazany adres.
• numer telefonu,

• Adres e-mail.

1. b) złożenia oświadczeń o następującej treści:
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w pkt a) powyżej przez spółkę ALFAMEDICA sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie (42-218) przy ul. Kilińskiego 166 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394189, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 5732835385 dla celów niezbędnych do zawierania umów za pośrednictwem Konta.
• Akceptuję Regulamin Sklepu;
1. c) posiadania adresu e-mail w celu przesłania potwierdzenia zakupu usługi na adres mailowy.
Użytkownik zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail i/lub numer telefonu podany w formularzu zamówienia.

§2

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i określa warunki

§3

Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy zakupu karty podarunkowej na wykonanie jednego wybranego zabiegu: wybielania zębów, profesjonalnej higienizacji jamy ustnej, infuzji tlenowej, oczyszczania wodorowego, zabiegów kosmetologicznych z wykorzystaniem lasera oraz bandaży Arosha oraz zakupu karty podarunkowej o wybranej wartości 100 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł 500 zł na wybraną usługę z zakresu medycyny estetycznej lub wybranego pakietu usług kosmetologicznych.

§4

Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu od 22.05.2021 do 01.06.2021 przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:

 1. Użytkownik wybiera opcję vouchera
 2. Użytkownik klika przycisk „dodaj do koszyka”

Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko;
b) Adres e-mail;
c) numer telefonu
d) adres , na który ma zostać wysłany voucher (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) – informacje zbierane tylko w sytuacji, gdy Voucher ma być wysłany pod wskazany adres

1. e) Użytkownik w zakładce „KOSZYK”:
• po dokonaniu wyboru Vouchera i podaniu danych osobowych,
• akceptacji Regulaminu z dnia 10.12.2020r oraz Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych
• potwierdzeniu chęci zakupu wybranego Vouchera,

ma możliwość zawarcia umowy z Usługodawcą na wykonanie wybranych usług zgodnie z niniejszym Regulaminem i cennikiem obowiązującym na stronie www.alfaestetica.med.pl/oferta/vouchery
1. f) Jeżeli Użytkownik zakupił Voucher na usługę lub Voucher o wybranej wartości do wykorzystania na usługi medycyny estetycznej, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-mail zawierający informację o czynnościach niezbędnych do realizacji zlecenia.

§5

Ceny usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, podatki, cła oraz wszelkie inne składniki. Klient ma możliwość uiszczenia ceny płatnością w systemie „Przelewy24” w ramach następujących usług:
5.1. kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
5.2. ePrzelewy – Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium – Płatności Internetowe.
5.3. ePłatności – Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Crédit Agricole, Raiffaisen Bank Polska S.A.
Jeżeli Użytkownik uiścił opłatę za voucher, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila z potwierdzeniem płatności.

§6

Każdy Voucher jest oznaczony numerem zamówienia. Użytkownik zaznacza wybrana formę odbioru Vouchera spośród poniższych:
1 Odbiór osobisty.
2 Wysyłka Vouchera na adres mailowy.

§7

7.1. Wszystkie ceny za usługi w Sklepie są cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.
7.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik ma możliwość otrzymać fakturę, na zakupione usługi, zgłaszając chęć otrzymania faktury:
• w wersji papierowej – do odbioru w Centrum Medycznym Alfamedica w ciągu 14 dni od zgłoszenia chęci jej otrzymania przez Użytkownika.
• w wersji elektronicznej, na adres mailowy podany przy wypełnianiu formularza z danymi osobowymi, w ciągu 14 dni od zgłoszenia chęci jej otrzymania przez Użytkownika.

§8

Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Vouchera (znajduje się w dolnej części Vouchera) pod numerem telefonu 609-564-455

§9

Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

§10

Paragony za zrealizowane usługi pozostają do odbioru w Alfamedica Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 166 w Częstochowie.

§11

W celu zrealizowania vouchera należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu 609-564-455 oraz udać się do centrum medycznego Alfamedica przy ul. Kilińskiego 166, 42-218 Częstochowa wraz z następującymi dokumentami:
– ważnym voucherem
– dokumentem tożsamości

§12

Użytkownik ma prawo zrealizować voucher do 31.07.2021 roku od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu. Po upływie terminu ważności, w przypadku nie zrealizowania vouchera, Użytkownik nie otrzyma zwrotu uiszczonej ceny, a w/w usługi nie będą zrealizowane.

§13

Zabiegi wykonują osoby dysponujące wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami do ich wykonywania, współpracujące z Alfamedica Sp. z o.o. w zakresie ich realizowania na rzecz klientów Alfamedica Sp. z o.o.

§14

Do czasu wykonania usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu, bez podania przyczyn, przed rozpoczęciem usługi. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, wysyłając maila z informacją o odstąpieniu na adres info@alfaestetica.med.pl. Uiszczona kwota tytułem ceny zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona zgodnie z § 4.

§15

Klienowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji. Rozpatrzenie ich następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

§16

 1. Sklep korzysta z plików cookies.

Polityka prywatności Alfamedica sp. z o. o.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:

ALFAMEDICA Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 166,
42-218 Częstochowa
W – 24 000000178927
KRS 0000394189 REGON 242650093
NIP 5732835385

mob: +48 781 754 455
tel: (34) 314 71 07
fax: (34) 314 53 22
e-mail: info@alfamedica.med.pl

Administrator oświadcza, że dane zbierane są wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów. Udostępnione dane przetwarza zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane zbierane są jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych:
adres: 42-218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 166
adres e-mail: krzysztof.wrona@alfamedica.med.pl
tel: +48 781 754 455

Cele przetwarzania danych:

 • • W formularzu osobowym znajdują się następujące pola do uzupełnienia:
  imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres na który ma zostać wysłany voucher.
  • Dane te zbieramy w celu umożliwienia komunikacji z Tobą oraz na potrzeby rejestracji.
  • Dane pozyskane w ten sposób wykorzystujemy również w celach marketingowych w oparciu o odrębną zgodę, aby móc dostosować naszą ofertę specjalnie dla Twoich potrzeb.
  • Prowadzenie działalności opiera się również na stałym udoskonalaniu usług, dlatego w oparciu o pozyskane dane wykonujemy okresowe pomiary statystyczne.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • • świadczenie usług drogą elektroniczną – Twoje dane są niezbędne do świadczenia usługi
  • marketing i cele analityczne
  • pozostałe cele – uzasadniony interes administratora danych , dochodzenie swoich roszczeń z tytułu łamania innych przepisów względem Alfamedica sp. z o. o.

Odbiorcy danych

 • • Osoby upoważnione przez naszych klientów, lub sami klienci
  • Alfamedica sp. z o. o.
  • Dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
  • Podmioty świadczącym usługi prawnicze,
  • Podmioty świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,
  • Inne podmioty i organy upoważnione na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Podmioty z którymi Alfamedica sp. z o. o. zawarła Umowę powierzenia danych
  • Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.

Okresy przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązku zarejestrowania usługi medycznej i jej dalszej realizacji . Kryteria ustalania okresów przechowywania Twoich danych osobowych zawarte są w odrębnych przepisach prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie
W zakresie usług Alfamedica sp. z o. o. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych, statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
Inne podmioty współpracujące z Alfamedica sp. z o. o. przetwarzają dane przez okres konieczny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odrębnych Umowach.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
 • prawo do sprostowania, usunięcia (w określonych przypadkach) lub ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania z powyższych praw Alfamedica sp z o. o. udostępnia następujące kanały komunikacji:

Forma pisemna:
ALFAMEDICA Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 166,
42-218 Częstochowa
Poczta elektroniczna:
e-mail: info@alfamedica.med.pl

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji na stronie www urzędu.

Pliki cookies i inne technologie

CZYM SĄ PLIKI COOKIE

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego alfaestetica.med.pl  stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego  www.alfaestetica.med.pl .Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu internetowego alfaestetica.med.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym alfaestetica.med.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego alfaestetica.med.pl , a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Reklama

Alfamedica sp. z o. o. informuje, że w ramach prowadzonej działalności marketingowej korzysta z usług GOOGLE Inc. w zakresie możliwości systemu reklamowego AdWords
https://adwords.google.com/home/
Zasady ochrony prywatności, dostępne są pod adresem : https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

§13

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
  b) zmiany możliwości technicznych; oraz
  c) zmiany przepisów prawa;
  w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Alfamedica Sp. z o.o. usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
  4. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.